De to spanske politiske partier, Ciudadanos og PSOE, har indgået aftale om en ny lovreform omkring beskatning af arv som skal træde i kraft fra 1. januar 2018. Via denne reform bortfalder beskatning af

arv, når der er tale om arv mellem nærmeste pårørende og arveloddet ikke har en værdi på mere end en million euros.


Der er tale om fritagelse for skat af arv, når arvingen er tæt knyttet familiemedlem, d.v.s. enten ægtefælle, børn, børnebørn eller forældre til den afdøde. Det er dog en betingelse, for at benytte denne fritagelse for beskatning, at arven ikke overstiger en værdi af en million euro. Denne reform er blevet vel modtaget, da grænsen I øjeblikk...

October 9, 2017

Kan jeg kræve den plusvalia tilbage, jeg allerede har betalt, fordi jeg har solgt min ejendom med tab?


For nogle uger siden ændrede De Spanske Domstole loven; Plusvalia er en skat man betaler på differencen mellem køb- og salgsprisen på din ejendom. Dette omfatter huse, kontorer, forretninger, butikker og parkeringspladser.

Under krisen fik mange folk tab, da de solgte deres ejendom. men det lokale rådhus anvendte en formel til at bestemme værdien af ​​ejendommen. Denne formel afspejlede ikke markedsprisen for den solgte ejendom. Teoretisk set, er det på grund af denne formel, at det nu er muligt at kræve sin plusvallia tilbage, hvis man solgte sin...

Please reload