December 1, 2017

Please reload

Recent Posts

Forslag til ændring af beskatning af arv i Andalusien

 

 

De to spanske politiske partier, Ciudadanos og PSOE, har indgået aftale om en ny lovreform omkring beskatning af arv som skal træde i kraft fra 1. januar 2018. Via denne reform bortfalder beskatning af

arv, når der er tale om arv mellem nærmeste pårørende og arveloddet ikke har en værdi på mere end en million euros.


Der er tale om fritagelse for skat af arv, når arvingen er tæt knyttet familiemedlem, d.v.s. enten ægtefælle, børn, børnebørn eller forældre til den afdøde. Det er dog en betingelse, for at benytte denne fritagelse for beskatning, at arven ikke overstiger en værdi af en million euro. Denne reform er blevet vel modtaget, da grænsen I øjeblikket er 250.000 €.  
Men ikke alt er godt nyt, da arvingens formueforhold også har betydning for at kunne benytte ovenstående fritagelse. For at benytte fritagelsen for beskatning af arv er det ligeledes en betingelse, at arvingen inden modtagelse af arven ikke har en formue, der overstiger en million euro. Arvinger med en eksisterende formue på mere end en million euro kan dog stadig benytte den hidtil eksisterende korrektionskoefficient, som reducerer beskatningen en smule.


Med den nye reform korrigeres også den "fejl" som eksisterer I den hidtil gældende “fritagelse” for beskatning med beløbsgrænse på 250.000 €. I øjeblikket beskattes arvingen af det fulde beløb hvis arven overstiger en værdi på 250.000 €. D.v.s. hvis arvens værdi udgør 300.000 € beskattes arvingen af de 300.000 € og ikke kun de 50.000 € som overstiger beløbsgrænsen. Med denne nye fritagelse, er det udelukkende den del af arven, der overstiger en million euro som beskattes. D.v.s. udgør arven 1.050.000 € beskattes arvingen udelukkende af de 50.000 € som overstiger beløbsgrænsen på en million.


Som nævnt gælder fritagelsen for beskatning af arv kun de nærmeste pårørende og søskende, nevøer, niecer, onkler, tanter, fætre og kusiner vil stadig skulle betale skat af arven i henhold til nuværende lovgivning. Dog har Junta de Andalucia fastlagt en general reduktion på 7.993,46 € og en yderligere 95% reduktion, hvis der er tale om arv af den primære bolig, som arves mellem søskende ældre end 65 år.


Loven er ikke offentliggjort eller vedtaget, da teksten endnu ikke er udarbejdet. I øjeblikket er det kun tale om en aftale mellem de to politiske partier, hvor de har aftalt, at de ønsker at udarbejde lovteksten og vedtage denne reform som skal træde i kraft fra 1. januar 2018. En glædelig nyhed da den hårde spanske beskatning af arv har været meget kritiseret og ofte udgør et problem for arvinger, som inden de modtager arven skal afregne skat af denne.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive